متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش

گرایش : تجارت الکترونيک

عنوان :  شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش 

دانشگاه شیراز 

دانشكده آموزشهای الکترونيکی

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونيک)

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا

استاد راهنما:

دكتر فریدون شعبانی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

در  سال­های اخیر شرکت­های مشتق شده از دانشگاه (اسپین­آف­ها) به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه­ی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته محسوب می­شوند. امروزه با رشد و توسعه­ی تحقیقات دانشگاهی در حوزه­های مختلف و مخصوصا در حوزه­ی فناوری­های جدید رویکردی جدید در انتقال فناوری از دانشگاه­ به بخش­های صنعتی به وجود آمده می باشد.

مطالعه نحوه­ی شکل­گیری این شرکت­ها، عوامل مؤثر بر رشد و توسعه­ی آن­ها، همچنین شناسایی موانع شکل­گیری­ و­ عوامل موفقیت این شرکت­ها از عواملی می باشد که امروزه به شدت مورد توجه مطالعات حوزه­ی کارآفرینی و کسب­وکار قرار گرفته می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد با مطالعه­ی موردی یکی از دانشگاه­های بزرگ کشور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) به شناسایی موانع و عوامل موفقیت در انتقال فناوری از دانشگاه­ به شرکت­های نوپا و صنایع پرداخته گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که ایجاد زیرساخت­های تکنولوژیکی و مکانیزم­های قانونی و تغییر فرهنگ و سیاست­های دانشگاه در جهت تجاری کردن ایده­ها و پروژه­های پژوهشی از عوامل موثر بر موفقیت انتقال دانش می­باشند. به علاوه عدم مهارت­های کافی مدیریتی، فنی، بازاریابی و مذاکراتی دفتر ارتباط با صنعت مانع بزرگی در جهت تجاری سازی ایده­ها می­باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 1
 • اظهار مسئله و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… 1
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. 3
 • سوالات یا فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………… 3
 • کلمات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 4
  • انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………………………………. 4
  • اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی…………………………………………………. 4
  • دفاتر انتقال تکنولوژی (TTO)………………………………………………………………………. 4
 • سازمان­دهی پایان­نامه…………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 5
 • فناوری…………………………………………………………………………………………………………… . 6
 • انتقال فناوری……………………………………………………………………………………………….. 8
  • روش­های انتقال فناوری…………………………………………………………………………………. 9
 • انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت(UITT)……………………………………………… 10
  • سهام­داران اصلی در UITT ………………………………………………………………………….. 10

عنوان                                                                                                  صفحه

 • فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت…………………………………………………… 10
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • مکانیزم­های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت………………………………………….. 11
 • اسپین­آف­های دانشگاهی…………………………………………………………………………….. 13
  • مراحل شکل­گیری اسپین­آف…………………………………………………………………………. 13
  • انواع اسپین­آف………………………………………………………………………………………………… 14
 • عوامل موثر بر توسعه­ی شرکت­های اسپین­آف………………………………………….. 15
  • سطح ماکرو: مکانیزم­های حمایتی دولت و صنعت در فرآیند ایجاد اسپین­آف 15
   • قانون Bayh-Dole و تاثیرات آن……………………………………………………… 17
   • صندوق طرفداری از پژوهشگران کشور……………………………………………….. 18
  • سطح مزو: مکانیزم­های حمایتی دانشگاه………………………………………………………. 19
   • دفاتر انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 20
  • سطح میکرو…………………………………………………………………………………………………….. 21
   • تأثیر موسسان اسپین­آف در طی فرآیند شکل­گیری اسپین­آف……… 21
   • شبکه­هایی با دانشگاه و صنعت………………………………………………………….. 21
  • نمونه­ی دانشگاه موفق در زمینه­ی ایجاد اسپین­آف………………………………….. 22

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 24
 • عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند ایجاد اسپین­آف……………………………………. 24
 • مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………. 25

فصل چهارم: روش پژوهش، مطالعه و تحلیل یافته­های پژوهش

عنوان                                                                                                  صفحه

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 36
 • تعاریف عملی و نظری پژوهش…………………………………………………………………….. 37
  • متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 37
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 38
  • حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… 38
  • روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………….. 38
 • پایایی………………………………………………………………………………………………………………. 39
 • متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….. 40
 • توصیف داده­ها……………………………………………………………………………………………… 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس رشته تحصیلی……………………………. 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس مدرک تحصیلی………………………… 43
  • توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سوالات پرسشنامه……………………………. 44
  • توصیف کمی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… 50
  • توصیف کیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….. 52
   • توصیف متغیر فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذارن ارشد دانشگاه به کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات 52
   • توصیف متغیر ارتباط سازمان­یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان ( جایگاه و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) 53
   • توصیف متغیر رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان

 از سودمندی ارتباط با دانشگاه…………………………………………………………… 55

 • توصیف متغیر زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش…….. 56
 • تحلیل داده­ها (مطالعه فرضیه­های پژوهش)…………………………………………………………….. 57
  • مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………. 57

عنوان                                                                                                  صفحه

 • میانگین نمره­ی فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه از کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات چقدر می باشد؟……………………………………………………………………………………………………………… 58
 • میانگین نمره­ی ارتباط­سازمان یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (جایگاه

و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) چقدر می باشد؟…………………………………………… 59

 • میانگین نمره­ی رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه چقدر می باشد؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 • میانگین نمره­ی زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش از دانشگاه به صنعت چقدر می باشد؟ 62
 • آیا بین نظر افراد با در نظر داشتن فعالیت آنها در زمینه­ی همکاری با اسپین­آف­ها و صنایع تفاوتی هست؟ 63
 • تحلیل جداول……………………………………………………………………………………………….. 65

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 67
 • نتایج کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 67
 • پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… 69

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 71

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

 • مقدمه

انتقال فناوری از دانشگاه تا بخش صنعت به عنوان مساله­ای مهم در حیطه­ی وسیعی از مطالعات، به دلیل رشد اقتصاد ملی و منطقه­ای تعریف شده می باشد. با در نظر داشتن دیدگاه­های متعدد در مورد دانشگاه­ها که بنام دانشگاه­های کارافرین می باشند، یکی از مولفه­های اصلی در وظایف دانشگاهی، ایفای نقشی فعالانه برای تجاری کردن ایده­ها و نیز نتایج مطالعاتی می باشد که در حوزه دانشگاه روی می دهند.

بر خلاف دیدگاه های سنتی، تجاری سازی دانش و کارآفرینی به عنوان بخش اصلی وظایف دانشگاهی تعریف شده می باشد (اونز اسمیت و همکاران، 2002). شرکت های اسپین آف به عنوان وسایلی برای انتقال دانش به جامعه و نیز محرک اصلی رشد و تغییرات اقتصادی هستند (کلاریس و همکاران، 2005) که تسهیل گر این فرآیند می­باشند و باعث می­شوند تا این فرآیند به نتایج ابداعانه­ای منتهی گردد. پس، ماموریت جدیدی که بایستی توسط دانشگاه به تحقق رسد اختصاص دادن فعالیت­های خود در شکل­دهی برنامه­ها و کارهای تجاری می باشد.

 • اظهار مسئله و ضرورت پژوهش

علی رغم افزایش و تغییرات رو به رشد در انتقال فناوری و دانش، با کمبود مطالعاتی در زمینه انتقال فناوری بین دانشگاه و شرکت­های نوپای دانشگاهی روبرو هستیم؛ اگرچه انتقال فناوری برای شرکت­های کوچک مهم می باشد (تورپ و همکارانش، 2005) اما توجه بیشتر مطالعات بر مطالعه فعالیت­های انتقال فناوری در سازمان­های بزرگ، می باشد. (هاچینسون و کوئینتاس، 2008).  پس، شرکت­های اسپین­آف به عنوان شرکت­های کوچک مشتق شده از دانشگاه از عدم منابع کافی مطالعاتی در این زمینه رنج می برند (واین هون، 2006).

شرکت­های اسپین­آف بایستی دانش را شناسائی کنند و از آن از سوی محیط خارجی بهره گیرند (واین هون، 2006). به ویژه از سوی مطالعات دانشگاهی که به عنوان منابع اصلی و مهم دانش می­باشند. ارتباط با دانشگاه­ها نه تنها به منزله آشنا کردن کارآفرینان با مزایای نتایج مطالعات می باشد بلکه آنها را با سرمایه­های انسانی نیز طرفداری می­کند (ادرتچ و همکاران، 2005).

در دیدگاه جدید به دانشگاه­ها، تجاری سازی تحقیقات و ایده­ها یکی از اجزاء اصلی ماموریت دانشگاه تلقی می­گردد و یکی از وظایف دانشگاه کارآفرین[1]، رویکردی فعال به انتقال نتایج تحقیقات به عنوان دانش تولیدی از دانشگاه به صنعت می باشد. یکی از رویکردهای تحقق این ماموریت در دانشگاه­های کارآفرین، مشارکت فعال در زنجیره ایجاد شرکت­های نوپا[2] به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجاری­سازی می باشد. به بیانی دیگر، شرکت­های نوپا و خلاق، که اکثرا توسط فارغ­التحصیلان دانشگاه تاسیس می­شوند، ظرفیت مناسبی برای بهره­گیری از ایده­ها و همچنین نتایج تحقیقات دانشگاهی دارند. این ایده­ها اکثرا در زمان دانشجویی ایشان و در زمان حضور ایشان در دانشگاه شکل می­گیرد و در اواخر دوران دانشجویی و یا در سال­های ابتدایی فارغ­التحصیلی، مبنای ایجاد یک کسب و کار می­گردد. با این حال، ارتباط مستمر این شرکت­های نوپا با دانشگاه می­تواند در بهره­مندی ایشان از ایده­های جدید، بهره گیری از نتایج تحقیقاتی کاربردی مرتبط و یا بهره گیری از همکاری دانشجویان دیگر موثر باشد.

با این رویکرد، در این پژوهش کوشش می­گردد عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا استخراج ­گردد. سپس با ارزیابی عوامل موثر، مهمترین عوامل کلیدی موفقیت بر فرآیند انتقال دانش شناسایی می­گردد تا شرکت­های نوپا و همچنین سیاست­گذاران و مدیریت دانشگاه با تمرکز بر روی بهبود آن­ها، ارزش افزوده بیشتری برای دانشگاه، صنعت و اقتصاد محلی داشته باشند. نتایج این پژوهش با در نظر داشتن دلیل زیر می تواند برای دانشگاه­های ایرانی و فضای کسب و کار ایران بسیار مفید باشد:

تمرکز بیشتر دانشگاه­های ایرانی اکثرا بر آموزش و پژوهش محض بوده می باشد و ماموریت کارآفرینی برای دانشگاه­ها چندان در محور برنامه ریزی و سیاست­گذاری­ها قرار نگرفته می باشد.

لذا این پژوهش در نظر دارد خلاء مطالعاتی فوق را پوشش دهد تا با مطالعه موردی یکی از دانشگاه­های ایرانی مهمترین عوامل موثر بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا را شناسایی نماید.

 • اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش، مطالعه بر روی تبادل دانش بین دانشگاه و شرکت های کوچک و متوسط محلی می باشد. منشاء تشکیل بسیاری از این شرکت­ها از دانشگاه بوده می باشد به این گونه که فارغ التحصیلان دانشگاه بر اساس نتایج تحقیقاتشان در دوره دانشجویی و یا کسب ایده هایی که در دوره تحصیل به دست آورده­اند نسبت به ایجاد شرکت اقدام کرده­اند. تعاملات دانشی این شرکت­ها با دانشگاه به خصوص در سال­های اولیه­ی تاسیس می تواند در موفقیت آنها بسیار موثر باشد. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

شناسایی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت های نوپا

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • سوالات یا فرضیه­های پژوهش

موانع انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

چرا بعضی از دانشگاه­ها در ایجاد شرکت­های اسپین­آف و تجاری­سازی ایده­ها موفق­تر هستند؟

 • کلمات کلیدی
  •  انتقال تکنولوژی[3]

انتقال دانش جدید، محصولات یا فرآیندهایی از یک سازمان به سازمان دیگر برای کسب سود تجاری (مک کوئین و همکاران، 1982).

اسپین­آف­ها[4] یا شرکت­های نوپای دانشگاهی

اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی دال بر خلق و تاسیس شرکتی نو می­باشند که با هدف تجاری سازی ایده­ها و دانش مطالعاتی که توسط محققین دانشگاهی خلق شده می باشد، تاسیس شده­اند. اسپین­آف­ها به عنوان جایگاه خاصی از انتقال تکنولوژی هستند.

 • دفاتر انتقال تکنولوژی[5] (TTO)

دفاتر انتقال تکنولوژی توسط دانشگاه­ها فعال می­باشند و تأثیر مهم و فعالی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاه­ها با شناسایی، حفاظت، بازاریابی و اعطای مجوز به دارائی­های عقلانی و معنوی دانشگاه اعمال می­کنند.

 • سازماندهی پایان­نامه

فصل دوم   آغاز درمورد فناوری، ابعاد آن و همچنین روش­های انتقال فناوری مطالبی اظهار می­گردد. سپس به اظهار انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، اسپین­آف­های دانشگاهی و مکانیزم­های حمایتی سه سطح ماکرو، مزو و میکرو از فرآیند اسپین­آف پرداخته شده­می باشد.

فصل سوم   در این فصل آغاز اختصار­ای از نظرات محققین درمورد­ی عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند اسپین­آف ارائه می­شوند. سپس بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده چند مقاله انتخاب و اختصار­ای از آن­ها در این قسمت آورده شده­می باشد.

فصل چهارم   در این فصل با بهره گیری از داده­های جمع آوری شده از پرسشنامه­ها و آزمون t به مطالعه فرضیه­ها می پردازیم. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss ویراست 16 بهره گیری شده­می باشد.

فصل پنجم   در این فصل نتایج کلی به دست آمده از پژوهش در مطالعه موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا اظهار شده­اند و به اولویت­بندی آن­ها پرداخته­ایم. در پایان پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی که در ضمن انجام این پژوهش حاصل شده­اند ارائه می­گردند.

تعداد صفحه :99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان