دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

عنوان : مطالعه پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد فولادی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول کلیات.. 3

طرح پایان نامه: 4

الف)اظهار مسأله : 4

ب)سؤالات پژوهش: 4

ج)فرضیات پژوهش: 5

د)اهمّیت پژوهش: 5

ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش: 5

و)روش کار پژوهش: 6

فصل دوم مطالعه شخصیت رستم و منشأ داستان های او  7

2-1-درآمد: 8

2-2-پهلوان کیست؟. 8

2-3- مهمترین ویژگیهای پهلوانان: 9

2-4-جایگاه و تأثیر پهلوانان درشاهنامه: 10

2-5-رستم آرمانی­ترین پهلوان حماسه­های ایرانی: 12

2-6-منشأ داستان های رستم: 15

2-7-چهره تاریخی  رستم: 35

فصل سوم مطالعه پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی وتاریخی قبل از      شاهنامه.. 43

3-1-درآمد: 44

3-2- چهرۀ گرشاسب در متون کهن: 46

3-2-1-نام و صفات گرشاسب در اوستا: 48

3-2-2 خاندان گرشاسب در اوستا: 48

3-2-3- اعمال مذهبی گرشاسب در اوستا: 50

3-2-4- اعمال  پهلوانی  گرشاسب در اوستا: 52

3-2-5-پایان کارگرشاسب در اوستا: 61

3-3-چهره  گرشاسب  درمتون  پهلوی: 62

3-3-1-نام و صفات گرشاسب  در متون پهلوی: 63

2-3-2-خاندان گرشاسب در متون پهلوی: 63

3-3-3-اعمال  مذهبی گرشاسب در متون پهلوی: 63

3-3-4-اعمال پهلوانی گرشاسب در متون پهلوی : 64

3-3-5-گناه محاکمه و  مجازات  گرشاسب در متون پهلوی: 68

3-3-6- گرشاسب و تأثیر او در آخرالزمان: 69

3-4-نسب نامۀ گرشاسب در متون تاریخی کهن : 70

فصل چهارم پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه  73

4-1درآمد: 74

4-2-خاندان رستم در شاهنامه: 75

4-2-1-گرشاسب: 75

4-2-2-کریمان: 77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-3-نریمان: 78

4-2-4-سام: 79

4-2-5-زال: 80

4-2-6 -رستم: 85

4-2-7-شغاد: 90

4-2-8 -زواره: 90

4-2-9- سهراب: 91

4-2-10 -فرامرز: 95

4-2-11- بانوگشسب: 97

4-2-12-بیژن: 98

فصل پنجم پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پس از شاهنامه  99

5-1درآمد: 100

5-2-گرشاسب نامه: 101

5-3-بانو گشسب نامه: 105

5-4-جهانگیر نامه: 112

5-5-برزونامه: 116

5-6-فرامرزنامه: 120

5-7- بهمن نامه: 126

5-8-شهریارنامه: 132

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-9-سام نامه: 138

فصل ششم نتیجه گیری.. 143

فهرست منابع.. 149

چکیده:

این پژوهش با عنوان«مطالعه پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه»به نگارش درآمده می باشد.یافته های پژوهش نشان می­دهد که داستان رستم منشأ سکایی داردو این فرض با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسیار کمرنگ حضور این پهلوانان در ادبیات پهلوی، هرچه بیشتر تقویت می­گردد.بعضی از محققین،رستم را فردی افسانه ای می­دانند اما بعضی دیگر برای او شخصیتی تاریخی قائل شده اند و در تحلیل جنبۀ تاریخی شخصیت رستم،وی را با گندفر، شاه سیستان یا سورنا، سردار اشکانی، یکی پنداشته­اند.در روایات اوستایی از رستم و زال نشانی نیست و قهرمان بزرگ اوستا گرشاسب می باشد.در شاهنامه رستم محور اصلی می باشد.علت تفاوت روایات حماسی شاهنامه با روایات حماسی تبلور یافته در اوستا و متون پهلوی در این می باشد که شاهنامه نه متّکی به سنت زرتشتی،بلکه مبتنی بر روایات شفاهی و کتبی خراسان می باشد که توسط «گوسانان» اشاعه داده می­شدند و اغلب در عصر فردوسی به کتابت درآمده بودند.قهرمان اصلی بسیاری از این منظومه­های سروده شده پس از فردوسی، فرزندان و نوادگان رستم هستند.سلسله نسبی که از این متون حماسی به دست می­آید تقریباً با یکدیگر همخوانی دارند و میتوان گفت که همگی بر اساس یک متن و الگوی واحد شکل گرفته اند.

مقدمه:

روایات حماسی ما براثر تعدد آثار مشحون به اسامی بسیاری از پهلوانان می باشد که حتی      شماره کردن آنها نیز کاری بس دشوار می باشد و  پژوهش درمورد  یک یک آنها  نیازمند کتابی خاص می باشد از اینروی نگارنده در این پژوهش قصد پژوهش در باب تمام این پهلوانان را ندارد وتنها برآن می باشد که به شخصیت مشهورترین پهلوان حماسه ایران یعنی رستم  زال بپردازد و پیشینه او و خاندانش را مورد مطالعه و مطالعه همه جانبه قراردهد.پهلوانان ایران درمنظومه های حماسی معمولاً یا از خاندان های معروف پهلوانی اند یا اشخاص منفردی هستند که به قبیله و عشیره ای تعلق ندارند.

خاندان رستم بزرگترین و نام آورترین خاندان پهلوانی حماسه های ایرانی و همچنین پس از خاندان های شاهی یعنی پییشدادیان و کیانیان پر آوازه ترین حکومت محلی در شاهنامه  می باشد.این خاندان را به نام های خاندان گرشاسب،سام و زال نیز مخاطب می سازند.این افراد همگی قبل از رستم بودند و کارهای مهمی انجام داده اند اما زیرا رستم  پرآوازه تر می باشد این خاندان  بیشتر به خاندان رستم شهرت دارد.

به دلیل اهمیت ویژه ای که خاندان رستم در میان سایر خاندانهای پهلوانی حماسه ایران  دارد و اینکه حماسه های رستم و خاندان او از گذشته تاکنون سخت مورد علاقه و توجه مردم بوده می باشد،بنابرین بیشترین تحقیقات صورت گرفته راجع به خاندن های پهلوانی بر روی این خاندان متمرکز شده می باشد. اما مشکل این می باشد که تقریباً تمام تحقیقاتی که راجع به این خاندان پهلوانی صورت گرفته تک بعدی بوده و تنها به شخصیت رستم یا گرشاسب پرداخته اند و این پژوهش ها نه در بسترحماسه که درقلمرو اسطوره و یا تاریخ  بوده می باشد و در هیچ یک از تحقیقات انجام  شده به این خاندان به صورت یک کل نگریسته نشده می باشد.

این اشکال از آن جا ناشی می گردد که تمام توجهات فقط معطوف به شاهنامه بوده می باشد و  زیرا یگانه قهرمان محوری آن رستم بوده می باشد، پس بیشتر تحقیقات راجع به این  شخصیت حماسی انجام  شده می باشد.

دراین پژوهش،کوشش نگارنده  برآن  می باشد تا نسبت به تحقیقاتی که تاکنون  در مورد  این خاندان پهلوانی انجام شده پا را فراتر نهاده و علاوه بر مطالعه شاهنامه به عنوان متن محوری،سایر متون ادبی و تاریخی  قبل و بعد از آن  را نیز که از خاندان  رستم در آن ها         سخن رفته می باشد، مورد واکاوی جامع و کامل قرار دهد. باشد که  این  مطالعه گسترده و همه جانبه  به رمز گشایی هرچه بهتر و  روشن تر این خاندان  بزرگ پهلوانی  بیانجامد

تعداد صفحه : 164