منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

گرایش : تجارت الکترونيک

عنوان : امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران 

دانشكده آموزشهای الکترونيکی 

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونيک)

 

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران 

استاد راهنما:

دكتر فریدون شعبانی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف كلي اين تحقيق بررسي امكان كاربرد يادگيري سیار در مدارس در مقطع ابتدایی مي باشد. اين تحقيق برمبناي هدف، كاربردي و از نوع توسعه ای، از نوع توصيفي- پیمایشی می باشد. در بخش امکان سنجی، امکان بهره گیری از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف مطالعه گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماري تحقيق شامل کارشناسانی می باشد كه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. براي گردآوري داده ها از بررسي اسنادي، پرسشنامه و مصاحبه، و براي مطالعه جامعه از سرشماري بهره گیری گردید. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 65 محاسبه گردید. ضريب آلفاي كرونباخ براي قسمتهاي مختلف پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن بهره گیری شده می باشد، انتخاب گردید. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی بهره گیری گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها بهره گیری گردید که با در نظر داشتن نتایج حاصله فرضیه “مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب می باشد” تایید گردید.

 فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1مقدمه                                                                  1

1-2بیان مسئله و ضرورت پژوهش                                       2

1-3اهداف پژوهش        3

1-4سوالات یا فرضیههای پژوهش                                        4

1-5کلمات کلیدی        4

1-5-1یادگیری الکترونیکی                                              4

2-5-1مدرسه هوشمند      4

3-5-1یادگیری سیار    5

4-5-1مدل هدف مدار تایلر                                              6

6-1سازماندهی پایاننامه                                                  7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2مقدمه        9

2-2یادگیری الکترونیکی                                                  9

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی                                 10

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)              11

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک      11

3-3-2كنسرسيوم جهاني آی ام اس           12

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی        12

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی         13

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی         15

5-2 شبکه های رایانه ای        16

عنوان                                               صفحه

2-6 محتوای آموزشی        16

2-6-1 اشیای آموزشی        16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-6-2 ابر داده    17

2-7 عناصر، مولفههای اصلی یادگیری سیار 18

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار 18

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار 19

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار 19

8-2نسل های تکنولوژی سیار 20

2-9عبارات یادگیری سیار 21

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار…….. 27

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید. 27

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک      27

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان. 30

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین      31

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه. 31

2-11-3یادگیری سیار در اروپا 31

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا          32

2-11-5یادگیری سیار در آسیا 33

12-2نمونه های پروژه های یادگیری سیار  33

2-12-1پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان. 33

2-12-2پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان. 33

2-12-3پروژه بریج آی تی  و امیا-اسمایل در امریکای لاتین.. 34

4-12-2پروژه مبل 21 در امریکای شمالی         35

2-12-5پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال. 35

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ        36

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی      38

2-13معماری سیستم یادگیری سیار                39

2-13-1معماری سه لایه ای      39

عنوان                                       صفحه

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله  41

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی…….. 43

فصل سوم: روش پژوهش، مطالعه و ارائه مدل پیشنهادی

3-1مقدمه        47

3-2روش تجزيه و تحليل داده ها                                       47

3-3فراوانی پاسخگویان       48

3-4اطلاعات پرسشنامه      50

3-5بررسی نرمال بودن داده ها   51

3-6سیستم پیشنهادی        53

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار                             53

3-8وضعیت و جایگاه دستیابی به اهداف                             55

3-8-1محدوده جغرافیایی      55

3-8-2معماری سیستم              56

3-9محتوای آموزشی                                                      60

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی……………………….. 60

3-9-2ارائه محتوای آموزشی      61

3-9-3                          تمارین.. 61

3-10شیوه ارزشیابی        62

فصل چهارم: امکان سنجی

4-1مقدمه        65

4-2امکان سنجی        65

4-3نتایج امکان سنجی        ….73

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی        73

4-5فرضیات           74

4-6روش تجزيه و تحليل داده ها   74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه        77

عنوان                       صفحه

 5-2آموزش و پرورش ایران       77

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها      ….. 77

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار                               78

5-5نتیجه گیری        79

5-6پیشنهادات            79

فهرست منابع فارسی        81

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.. 90

1-1        مقدمه

امروزه روش سنتی آموزش و پرورش در بسیاری از کشور های پیشرفته جای خود را به آموزش و پرورش جدید داده می باشد. روش سنتی آموزش و پرورش معایب و مشکلاتی به همراه داشت. در آموزش سنتی بیشتر بار آموزش به عهده معلم بود که علاوه بر خستگی و فشار زیاد به معلم، باعث می گردد که دانش آموز تأثیر فعالی در کلاس نداشته باشد. در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان را به همه مخاطبین ارائه می کند، در حالی که تمام دانش آموزان در یک سطح قرار ندارند و از نظر سطح توانایی و دانش با هم متفاوت هستند. محتوای آموزشی روی کتاب به صورت متن با تصاویری محدود توجه همه دانش آموزان را جلب نمی نمود و پس از مدتی باعث خستگی دانش آموز می گشت. تعامل و همکاری بین دانش آموزان اندک بود و دانش آموزان سر کلاس درس بیشتر تأثیر مستمع و شنونده را دارند. انجام تکالیف و تمارین به صورت فردی بود و مشارکتی در بین نبود.

بهره گیری آموزش و پرورش از فناوری همیشه صورت می گرفته می باشد اما در چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته می باشد. کشور ما در حال گذر از آموزش و پرورش سنتی مبتنی بر کتاب های چاپی به سمت بهره گیری از یادگیری الکترونیکی می باشد. در روش جدید آموزش و پرورش، از تکنولوژی و فناوری در امر آموزش بهره گیری می گردد. بهره گیری از امکاناتی که تکنولوژی در اختیار دانش آموز و معلم قرار می دهد کارایی یادگیری را بالا می برد. با در نظر داشتن ویژگی های سیستم های سیار دانش آموزان مشارکت بیشتری در یادگیری دارند و تأثیر آنها از منفعل به فعال تغییر می کند.

1-2        اظهار مسئله و ضرورت پژوهش

دانش  به صورت مستقل ایجاد نمی گردد بلکه با ارتباط و تعامل تولید می گردد. یادگیری سیار امکان تعامل و ارتباط بین یادگیرنده ها را افزایش می دهد. نیاز محیطهای آموزشی در به روز بودن و از دست ندادن فرصت های ارتقا و پیشرفت از ضروریات می باشد . از این رو در نظر داشتن روش های جدید آموزش مهم و قابل توجه می باشد.

آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک و یادگیری سیار مزایا و ویژگی هایی دارند که محدودیت های آموزش حضوری را کاهش می دهد. یادگیری الکترونیکی دروازه ورود به یادگیری سیار می باشد. گستردگی دسترسی به وسایل سیار را می توان به عنوان یکی از علت های بهره گیری از یادگیری سیار دانست. یادگیری سیار یک روش جدید برای یادگیری می باشد. تمام افراد صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کنند و وضعیت و فرهنگ آنها چگونه می باشد حق دارند برای بهبود کیفیت زندگی خود به مواد آموزشی و اطلاعات دسترسی داشته باشند. یادگیری سیار از طریق بکارگیری تکنولوژی های سیار شهروندان سراسر جهان را قادر می سازد تا به اطلاعات مور نیاز خود در هر مکان و زمانی دسترسی داشته باشند.

بعد از روشهای حضوری آموزش، بهره گیری از تکنیکهای یادگیری الکترونیک مورد توجه قرار گرفت اما با پیشرفت تکنولوژی اینترنت، جهت حرکت به سمت یادگیری سیار با بهره گیری از اینترنت برای ایجاد یک شبکه گسترده تر در کلاس و خارج از کلاس بوده می باشد تا یک شبکه گسترده تر از فرصت های آموزشی را به وجودآورد. امروزه بیشتر مردم تلفن همراه خود را به وسیله ای برای یافتن جواب ، جستجو برای اطلاعات ، مطالعه  کتاب الکترونیکی تغییر داده اند.

در این پژوهش با ارایه مفاهیم بنیادین یادگیری سیار و شناسایی ملزومات و مزایای یادگیری سیار به منزله ی مرحله ای جدید از آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک پرداخته می گردد. همچنین به جستجو و مطالعه وضعیت یادگیری سیار در جهان و در ادامه در شهر بندر عباس می پردازیم.

1-3        اهداف پژوهش

هدف ما در این پژوهش مطالعه موفقیت یا عدم موفقیت سبک جدیدی از آموزش به نام یادگیری سیار به عنوان زیر مجموعه ای از یادگیری الکترونیکی می باشد. بهره گیری از فناوری تأثیر زیادی در بهبود و بالا بردن کیفیت آموزش ارایه شده توسط معلم و پیشرفت تحصیلی و عمیق تر شدن یادگیری دانش آموزان داشته می باشد. کشور ما گام های آغازین را در بهره گیری از فناوری در آموزش کودکان بر می دارد و انتخاب های مختلفی پیش روی خود دارد. روش های مختلف یادگیری الکترونیکی برای نمونه در مدارس هوشمند شهر بندر عباس به کار گرفته شده اند. ما با بهره گیری از پرسش نامه موفقیت هر یک از این روش ها را مطالعه کردیم و آن را با یادگیری سیار در مدرسه هوشمند سامسونگ مقایسه کرده ایم. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

ارائه مدل و امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

1-4        سوالات یا فرضیه­های پژوهش

مزایای یادگیری سیار در مقایسه با دیگر روشهای یادگیری چیست؟

چه آثار و پیامدهایی در پی به کارگیری یادگیری سیار به وقوع می پیوندد؟

زیر ساخت های لازم برای تبدیل آموزش سنتی به یادگیری سیار چیست ؟

عوامل موفقیت یادگیری سیار چیست ؟

آیا از نظر اقتصادی ، پیاده سازی یادگیری سیار مقرون به صرفه می باشد ؟

1-5        کلمات کلیدی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5-1یادگیری الکترونیکی [1]

یادگیری الکترونیکی تصریح به بهره گیری از رسانه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)  در آموزش و پرورش دارد. آموزش الکترونیکی گستره ای شامل تمام اشکال تکنولوژی آموزشی در یادگیری و تدریس می باشد. و به گونه کلی شامل آموزش به کمک کامپیوتر، آموزش مجازی، آموزش چند رسانه ای، آموزش مبتنی بر اینترنت و وب ، آموزش آنلاین و … می گردد (توانگریان و همکاران، 2004).

1-5-2مدرسه هوشمند[2]

مدرسه هوشمند مدرسه ای می باشد که در آن طریقه اجرای کلیه فرایند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، آموزش، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری و ارتباطات مبتنی بر بهره گیری از فناوری اطلاعات می باشد. این مدرسه دانش آموز محور می باشد و دانش آموز در مدرسه هوشمند تأثیر یاد گیرنده و یاد دهنده دارد. تاکید بر فراهم ساختن محیط یاد دهی- یادگیری از راهبرد ها و خط مشی های مدرسه هوشمند می باشد.(الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند، 1390)

اصول ومبانی هوشمند سازی مدارس ، توسط دیوید پرکینز و همکارانش درپروژه زرو[3] که از سال 1967 در دانشگاه هاروارد برای آموزش بهتر آغاز گردید، بر اساس دو اعتقاد زیر بنا شده می باشد:

1- یادگیری نتیجه تفکر می باشد و تفکر خوب از طریق هوشمند سازی مدارس توسط همه دانش ­آموزان قابل آموختن می باشد.

2- آموزش بایستی شامل درک عمیق باشد و درک عمیق یعنی انعطاف پذیری و بهره گیری فعال از دانش با کمک فرایند هوشمند سازی مدارس.

این مبانی و اصول، ساختاری برای مدرسه هوشمند ایجاد می­کند(وب سایت پروژه زرو).

1-5-3یادگیری سیار[4]

یادگیری سیار یک شاخه توسعه یافته از آموزش الکترونیکی می باشد که نسبت به سایر انواع این یادگیری امکان دسترسی به محتوای الکترونیکی و تعامل با سایر افراد حاضر در محیط یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می سازد (سعیدی پور و همکاران، 1390).

یادگیری سیار عبارت می باشد از آن نوع یادگیری که در هر زمان و مکانی به کمک وسایل رایانه ای و سیار اتفاق بیافتد(احمدی و همکاران، 1391). یادگیری سیار را می توان ترکیبی از دو شکل آموزش “الکترونیک” و “از راه دور” دانست، زیرا در این نوع آموزش همانند آموزش از راه دور میان دانش پژوهان و اساتید فاصله هست و از سوی دیگر، این آموزش نیز همانند آموزش الکترونیک از طریق فناوری پیشرفته تر و با بهره گیری از ابزار های الکترونیکی همراه می گردد(یعقوبی و همکاران، 1389).

1-5-4مدل هدف مدار تایلر

رالف تایلر[5] یکی از صاحب نظران برجسته مدل­های تکنیکی، علمی می باشد. تایلر در سال 1949 کتاب اصول اساسی برنامه درسی و آموزشی[6] را منتشر نمود که در آن برای مطالعه مسایل برنامه درسی و آموزشی منطقی را ارایه نمود. او یادآور گردید که برنامه‌ریزان درسی بایستی این مراحل را انجام دهند.

  • تعیین اهداف کلی و طبقه بندی اهداف به اهداف جزئی و اظهار آنها به گونه ای که قابل اندازه گیری باشند.
  • تعیین جایگاه ها و وضعیت های تحقق اهداف
  • ارزشیابی

 تایلر یادآوری نمود که بایستی برنامه‌ریزان درسی هدف­های کلی را بر اساس گردآوری اطلاعات از سه منبع: ماده درسی، یاد گیرنده و جامعه تعیین کنند.

در این الگو فرایند ارزشیابی، فرایند تعیین میزان تحقق هدف های آموزشی می باشد و اساس این نظر آن می باشد که هدف ‌های آموزشی در واقع بیانگر تغییراتی هستند که بایستی در رفتار یاد گیرنده به وجود آید.

ارزشيابي در اين مدل با مقايسه ‌ نتايج مورد انتظار و نتايج واقعي انجام مي گيرد . در واقع در اين روش كوشش مي گردد تا نشان داده گردد مقاصد تا چه اندازه تحقق يافته اند. نتايج بدست آمده از ارزشيابي مبتني بر هدف را مي توان براي اصلاح و تجديد نظر در مقاصد يا هدفهاي فعاليت آموزشي ، يا روش و تدابيري كه براي سنجش تحقق مقاصد يا هدف ها بكار رفته اند مورد بهره گیری قرار داد. با بهره گیری از مدل تایلر به اظهار اهداف کلی و جزئی و رفتاری می پردازد. سپس جایگاه ها و چگونگی پیاده سازی سیستم را برای نائل شدن به اهداف اظهار می کند. سپس شیوه ارزشیابی را اظهار می گردد.( نوبخت، 1391)

1-6        سازماندهی پایان­نامه

فصل دوم   آغاز درمورد یادگیری الکترونیکی و استانداردهای آن صحبت می کنیم. سپس به ابزارها  و اجزا و عناصر آن می پردازیم. در ادامه یادگیری سیار و مولفه ها و عبارات آن توضیح داده می گردد. سپس اختصار­ای از وضعیت یادگیری سیار در مدارس کشور ها و قاره های مختلف اظهار می گردد. انواع مدل های پیاده سازی سیستم یادگیری سیار در مدارس اظهار می گردد. سپس نمونه های موفق پروژه های یادگیری سیار را که به اجرا در آمده می باشد، معرفی می کنیم. در ادامه معمای های مختلف ارائه شده برای سیستم یادگیری سیار معرفی می شوند.

فصل سوم    روش پژوهش و جامعه آماری ، نمونه ی مورد نظر در این پژوهش ، ابزار و موارد مورد بهره گیری جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مستند و در انتها روش آماری که برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش انتخاب نموده ایم ارائه می گردد.

فصل چهارم    نتایج عملیات آماری و اطلاعات استخراج و جمع آوری شده و ارائه ی طبقه بندی شده و ارائه جدول هل و نمودار ها همه به مقصود پاسخ صریح و مشخص به سئوال پژوهش

فصل پنجم   نتایج حاصله را به صورت مستند با سایر نتایج موجود در فصل دوم و ادبیات ایجاد شده توسط سایر محققین مقایسه و نتیجه گری لازم در امکان سنجی اقدامات و الگوی پیشنهادی یادگیری سیار در ایران را مورد بحث قرار می دهیم و سپس معضلات و محدودیت های انجام پژوهش حاضر را اظهار می کنیم و در پایان هم پیشنهادات کاربردی و پژوهشی برگرفته از نتایج  پژوهش را می آوریم.

تعداد صفحه :113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان