جدید: پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

گرایش :زبان و ادبيات فارسي

عنوان : ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد كاشان

پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

عنوان:

ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

استاد راهنما:

دكتر سعيد خيرخواه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: كليات… 2

1-1- بيان مسأله. 3

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 3

1-3- پيشينه تحقيق.. 3

1-4- اهداف تحقيق.. 3

1-5- سوالات تحقيق.. 4

1-6- فرضيه تحقيق.. 4

فصل دوم:  نگاهي به موقعيت و جايگاه زن. 5

2-1- بخش اول. 6

2-1-1- نگاهي به جايگاه زن در ايران پيش از اسلام. 6

2-1-2- حقوق و اختيارات زنان در عصر هخامنشيان. 8

2-1-3- ازدواج و زناشويي در ايران باستان. 9

2-1-4- ازدواج با محارم. 9

2-2- زن در مادر سالاري يا مادر شاهي.. 10

2-2-1- انواع ازدواجهاي ساساني.. 13

2-5- طلاق زن در ايران باستان. 14

2-3- سيماي زن در شاهنامه فردوسي.. 15

2-4- زن در اساطير ايران. 18

2-4-1- اسطوره­هاي اهورايي.. 18

2-4-2- اسطوره­هاي اهريمني.. 19

بخش دوم: جايگاه زن در اسلام. 21

2-2-1- جايگاه زن در اسلام. 22

2-2-2- زن در قرآن. 24

2-2-3- زنان صدر اسلام. 31

2-2-4- زن از نقطه نظر انديشمندان. 34

2-2-5- فلسفه اسلام درمورد حقوق خانوادگي.. 35

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-6- مهر و نفقه. 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-7- علل پيدايش چند همسري.. 41

2-2-8- اشكالات و معايب چند همسري.. 41

بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب… 42

3-1- زن از نگاه فرهنگ غرب… 43

2-3-1- فمينيسم و سابقه آن. 43

2-3-2- خود آگاهي فمينيستي.. 46

2-3-3- زنان و جايگاه زنان در جامعه كهن بدوي.. 48

2-3-4- نظرات انگلس در مورد ويژگي هاي جامعة بدوي.. 48

2-3-5- زن از ديدگاه سفرنامه نويسان فرنگي.. 51

بخش چهارم:  جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 53

2-4-1- جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 54

2-4-2- نگاهي گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه. 58

2-4-3- تصوير زن در شعر شاعران مشروطه. 69

فصل سوم: ادبيات مشروطه. 74

3-1- مقدمه: ادبيات عصر مشروطه. 75

3-1-1- ويژگي هاي شعر دوره مشروطه. 75

3-1-2- موج هاي شعري در دوران مشروطه. 75

3-1-3- حوزه­هاي مختلف شعري.. 76

3-2- مروري بر زندگي نامه ميرزاده عشقي.. 78

3-3- مروري بر زندگي نامه ايرج ميرزا 83

3-4- مروري بر زندگي نامه عارف قزويني.. 87

3-4-1- شعر و تصنيف عارف… 88

فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی.. 91

مطالعه جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه .

4-1- مقدمه. 92

4-2- بخش اول: زن در شعر ميرزاده عشقي.. 94

4-3- بخش دوم: زن در شعر ايرج ميرزا 120

4-4- بخش سوم: زن در شعر عارف قزويني.. 145

فصل پنجم: برآيند نتيجه گيري و تحليل كلي نظرات سه شاعر و مقايسه آنها 167

5-1- برآيند نظرات مثبت يا منفي ميرزاده عشقي در باب زن. 168

5-2- برآيند نظرات مثبت يا منفي ايرج ميرزا در باب زن. 170

5-3- برآيند نظرات مثبت يا منفي عارف قزويني در باب زن. 172

5-4-  نتيجه گيري و مقايسه نظرات سه شاعر در مورد زن. 174

فهرست واژگان: 175

فهرست اعلام: 177

فهرست منابع و مآخذ. 183

Abstract 186

چكيده:

رساله حاضر ضمن معرفي جايگاه زنان و بررسي شخصيت آنان در ايران باستان، در عصر هخامنشيان، ساساني، اسلام، غرب و عصر مشروطيت مي­كوشد تا جايگاه ادبيات زنانه را در شعر عصر مشروطيت و در ديوان شاعران (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) تبيين كند و در قالب مباحثي جداگانه به بررسي تأثیر زن در اساطير ايران باستان و متون كهن مبادرت مي­كند همچنين در حاشيه­ي بررسي اشعار شاعران به بررسي جنبه­هاي توجه زن سالارانه، فمينيسم، ستايش و نكوهش بانوان، حضور گرم و گستردة آنان همپاي مردان پرداخته، و حقوق زنان و تأثیر آنان در تحولات عصر مشروطه به تصوير كشيده شده می باشد.

مقدمه
در فرهنگ واژگان زبان فرانسه (femme) به معناي موجود انساني با جنسيت مونث يعني زن می باشد ريشه­ي اين كلمه، لاتين بوده (femmena) خوانده مي­گردد.

در فرهنگ (Robert) اين كلمه اين گونه توصيف شده می باشد: موجودي انساني كه كودك را در خود پرورش داده و به دنيا تقديم مي­كند؛ كلمات ديگر از خانواده اين كلمه كه از زبان لاتين وارد زبان فرانسه شده­اند عبارت­اند از:

(femmelle) با ريشه­ي لاتيني (femininus) به معني خصوصيات زنانه.

نشانه­هاي فمينيسم در شعر و ادبيات فارسي بسيار می باشد اما نگاه فمينيستي به زن در عصر مشروطيت بيشتر به چشم مي­خورد شاعران عصر مشروطه كه به دنبال تجدد و زن سالاري و زن مداري بودند. مايل بودند زن را با آزادي اقدام و نوگرايي آشنا كنند و حقوقي كه از او گرفته شده می باشد به او برگردانند.

هدف بنيادين از اين پژوهش، بررسي شخصيت زنان از ديدگاه­هاي مختلف (زن سالارانه، تحقير، ستايش زنان و زن گرايي) می باشد زنان در گذشته­هاي دور صاحب جايگاهي والا بوده­اند كه با گسترش مرد سالاري از اين مقام رفته رفته كاسته مي­گردد و اين سير نزولي در انديشه و آثار ادبي ما هم نفوذ كرده و تأثير مي­گذارد. زناني شجاع، كارآمد و زيرك كه هم در امور اجتماعي و سياسي و هم در همسرداري و تربيت فرزند فعال بوده­اند.

تعداد صفحه : 195