متن کامل: پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: رتبه‌بندي کشورهاي حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي کلان مديريتي – اقتصادي

گرایش : صنعتی

عنوان : رتبه‌بندي کشورهاي حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي کلان مديريتي – اقتصادي

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامي و مديريت

پايان‌نامه دوره کارشناسي‌ارشد مديريت (گرايش صنعتي)

رتبه‌بندي کشورهاي حوزه‌ي سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي کلان مديريتي – اقتصادي

(رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي)

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

استادان مشاور:

دکتر احمد شعباني و دکتر مهدي صادقي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات…………………………….. 2

مقدمه…………………………….. 2

بيان مسئله……………………………. 2

سابقه‌ي پژوهش در مطالعات ايران……………………………. 5

اهميت و اهداف پژوهش……………………………… 6

سوالات پژوهش……………………………… 8

قلمرو پژوهش……………………………… 8

روش انجام پژوهش……………………………… 9

کاربردها‌ي پژوهش……………………………… 9

محدوديت‌هاي پژوهش……………………………… 10

تعريف واژگان کليدي…………………………….. 10

فصل دوم: ادبيات موضوع……………………………. 15

مقدمه………………………………… 15

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران……………………………. 15

اثربخشي…………………………….. 18

مفهوم کارايي…………………………….. 19

انواع کارايي…………………………….. 21

تحليل نسبت در اندازه‌گيري کارايي…………………………….. 23

روش تحليل نسبت…………………………….. 23

1- روش طریقه……………………………. 24

2- روش در صد……………………………. 25

3- روش مقايسه……………………………. 26

4- روش شاخص………………………………. 26

تحليل پوششي داده ها ……………………………30

سنجش کارايي نسبي…………………………….. 33

مدل CCR……………………………..

حل مدل DEA……………………………..

مدل BCC……………………………..

مدل BCC ورودي محور……………………………. 43

DEA چگونه اقدام مي‌کند؟……………………………. 44

مدل ثانويه‌ي DEA……………………………..

محاسبه‌ي كارايي مقياس……………………………… 51

رتبه‌بندي واحد‌هاي کارا…………………………… 51

روش اندرسون –پيترسون……………………………. 52

شناسايي واحد كارآمد ضعيف……………………………… 54

اختصار‌ي روش مدل سازي براي DEA……………………………..

نكات و توضيحاتي درمورد‌ي DEA……………………………..

توانايي‌هاي DEA……………………………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كاستي‌هاي DEA……………………………..

تفكر فازي…………………………….. 59

مجموعه‌هاي قطعي…………………………….. 66

مجموعه:گرادآيه اي معين از اشياء……………………………. 66

زير مجموعه……………………………. 66

مجموعه‌ي تهي…………………………….. 66

مجموعه‌ي مرجع……………………………. 66

عملگردهاي مجموعه اي…………………………….. 66

تابع نشانگر……………………………. 67

تفاضل و تفاضل متقارن……………………………. 67

عدد اصلي و مجموعه‌ي تواني…………………………….. 67

مجموعه‌ي محدب…………………………….. 68

پوسته‌ي محدب…………………………….. 68

4-4- مفاهيم اصلي مجموعه‌هاي فازي…………………………….. 68

1-4-4- تابع عضويت…………………………….. 68

2-4-4- نمايش مجموعه‌هاي فازي…………………………….. 69

3-4-4- تكيه گاه، ارتفاع، بهنجار، و گذر……………………………. 69

4-4-4- زير مجموعه‌ي فازي…………………………….. 70

5-4- عملگرهاي مجموعه اي فازي…………………………….. 70

مجموعه‌ي فازي محدب…………………………….. 72

عدد اصلي…………………………….. 72

6-4- اصل گسترش……………………………… 72

7-4- اعداد فازي…………………………….. 74

عدد فازي مثلثي…………………………….. 75

فازي ذوزنقه اي…………………………….. 76

3-7-4- عملگرهاي رياضي بر بازه‌ها و اعداد فازي…………………………….. 76

ارتباط‌ي فازي…………………………….. 78

محدوديت فازي…………………………….. 78

شبکه‌ي فازي…………………………….. 78

نظريه‌ي امکان و احتمال……………………………. 79

تبديل واژه‌هاي زباني به اعداد فازي…………………………….. 80

تبديل اعداد فازب به اعداد قطعي…………………………….. 81

روش ميانگين…………………………….. 82

کاربردهاي نظريه‌ي فازي…………………………….. 84

برنامه ريزي خطي فازي…………………………….. 84

تحليل پوششي داده‌هاي فازي…………………………….. 88

مدل اوليه‌ي CCR(داده بنيان) ……………………………91

مدل ثانويه‌ي CCR(داده بنيان) ……………………………91

مدل ثانويه‌ي BCC(داده بنيان)…………………………… 92

رويکرد رتبه‌بندي فازي…………………………….. 103

رويکرد امکان پذيري…………………………….. 104

فصل سوم: روش تحقيق…………………………….. 108

مقدمه…………………………….. 108

ويژگي‌هاي پژوهش علمي…………………………….. 108

فرايند پژوهش……………………………… 110

روش اجراي پژوهش……………………………… 113

مدلسازي…………………………….. 114

مدل فازي BCC……………………………..

جمع آوري داده‌ها و تعاريف عملياتي…………………………….. 126

داده‌هاي فازي…………………………….. 132

مدل اجرا شده‌ي تحليل پوششي داده‌هاي فازي……………. 133

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دفاع……………………………. 135

مقدمه…………………………. 135

تجزيه و تحليل داده ها ……………………………135

داده‌هاي مثلثي فازي…………………………….. 136

نتايج اجراي مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌هاي فازي………………. 143

نتايج اجراي مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌هاي قطعي……………… 152

داده‌هاي قطعي…………………………….. 152

مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌هاي قطعي…………………………….. 153

نتايج اجرا ……………………………154

مدل‌هاي بازده به مقياس ثابت…………………………….. 154

مدل‌هاي بازده به مقياس متغير……………………….156

مدل‌هاي بازده به مقياس کاهشي…………………………….. 160

فصل پنجم: نتيجه‌گيري…………………………….. 164

مقدمه………………………… 164

اختصار……………………………. 164

نتايج مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي…………………………….. 165

برش‌هاي آلفا…………………………… 165

واحد‌هاي تصميم‌گيري (کشورهاي حوزه‌ي سند چشم انداز)………………. 166

نتايج مدل تحليل پوششي داده‌هاي قطعي…………………………….. 167

مدل‌هاي بازده به مقياس ثابت…………………………….. 167

مدل‌هاي بازده به مقياس متغير……………………………. 168

مدل‌هاي بازده به مقياس کاهنده…………………………… 168

مدل‌هاي بازده به مقياس فزاينده…………………………… 169

مقايسه‌ي مدل‌هاي قطعي و فازي…………………………….. 170

پيشنهادها…………………………… 171

پيشنهادهاي پژوهشي…………………………….. 171

پيشنهادهاي کاربردي…………………………172

محدوديت‌هاي پژوهش……………………………… 173

منابع و ماخذ……………………………. 175

چکیده:

مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد بهره گیری ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده می باشد. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی اظهار شده می باشد و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و با در نظر داشتن BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از 8 مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده می باشد،جهت مقایسه ی ثانویه بهره گیری شده می باشد.در نهایت با در نظر داشتن نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده می باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

در اين فصل چهارچوب کلي پژوهش را مشخص خواهيم نمود. در آغاز به بيان مسئله خواهيم پرداخت و در ادامه سابقه‌ي پژوهش را ذکر خواهيم نمود به دنبال آن اهداف پژوهش را ذکر خواهيم نمود سپس سؤالات پژوهش بيان شده و قلمرو پژوهش را مشخص خواهيم نمود. سپس روش پژوهش را روشن خواهيم نمود و به بيان کاربردها‌ي اين پژوهش خواهيم پرداخت وبرخي از مراجع که مي‌توانند از اين پژوهش بهره مند شوند معرفي مي‌گردند. در ادامه محدوديت‌هاي پژوهش را ذکر کرده و در نهايت واژه‌هاي کليدي را تعريف خواهيم نمود.

بيان مسئله:

رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند نهايي چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشن ايران را در ١٤٠٤ هجري شمسي ترسيم نمودند. در اين سند داريم:

* چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤ هجري شمسي

با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز ٢٠ ساله، ايران کشوري می باشد توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي وانقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

اولين گام در حرکت به سمت مقصد، موقعيت يابي می باشد؛ اينکه بفهميم کجا هستيم و به کجا مي‌خواهيم برويم. پس از آن نوبت به اتخاذ تصميم در مورد چگونگي حرکت و تصميمات راهبردي مي‌رسد.

همانطور که در سند چشم‌انداز بيست ساله ذکر گردیده، مقصد ما به عنوان کشور اول منطقه در زمينه‌هاي اقتصادي و علمي مشخص شده می باشد.

و گام بعدي در تجزيه و تحليل محيط منطقه و شناسايي وضعيت خودمان و کشورهايي که ازما پيشي گرفته اند، مي‌باشد.

در اين پژوهش سعي مي‌گردد متغير‌هايي (نسبت‌هاي کلان اقتصادي) وارد مدل شوند که بتوانند وضعيت هر چه جامع تري از موقعيت راهبردي کشورمان نشان دهدند.

تبين قدرت تکنيک تحليل پوششي داده ها:

پس از ارائه‌ي مدلهاي پارامتري، تبين قدرتمندي از چگونگي روابط بين پارامترها ارائه گردید؛ (همانند مدل کاپ داگلاس براي تبين روابط اقتصادي نيروي کار و توليد) ولي اين مدلها محدود به پارامترهاي درون مدل بودند و جامعيت لازم را نداشتند ولي باارائه‌ي تکنيک‌هاي ناپارامتري از بند پارامترها رها شدند و با قدرتي مشابه به تبين متغيرها‌ي مختلف پرداختند.

در اين پژوهش سعي مي‌گردد در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز نسبت‌هاي مهمي از وضعيت کلان اقتصادي کشور کشف شده و در کنار يکديگر قرار داده شده و يک رتبه‌بندي مبتني بر واقعيت ارائه گردد.

از دير باز رصد کردن وضعيت محيط، جهت برنامه ريزي‌هاي کلان دولتي مورد توجه سياست گزاران کلان کشوري بوده می باشد. اين رصد از دواير نزديکتر شروع و درخاتمه کل محيط را در بر مي‌گيرد. يکي از مهمترين اسناد کشوري، سند چشم‌انداز بيست ساله ميباشد. در اين سند ازبين کشورهاي حوزه‌ي نفتا براي جمهوري اسلامي ايران چنين آينده اي را مجسم نموده می باشد: «ايران کشوري می باشد توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي وانقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل».

ابتدائي‌ترين گام جهت سنجش وضعيت محيط، تعريف محک‌ها و شاخص‌هاي اساسي می باشد که به بهترين نحو بيان کننده‌ي وضعيت موجود باشند. شاخص‌هايي که آرمانهاي کشور را به درستي و حتي الامکان نزديک به واقعيت بيان کنند. پس از مشخص شدن شاخص‌ها نوبت به بررسي وضعيت محيط بر اساس شاخصهاي ميرسد و تعيين نقاط قوت و ضعف بر اساس يک مدل.

در راستاي فرايند رصدکردن محيطي کوشش‌هاي زيادي شده می باشد؛ و انواع روشهاي کمي ابداع و اجرا شده اند. بيشتر روشها با يک پارامتر خاص شروع به رصد کردن و بالطبع رتبه‌بندي محيطي ميکنند؛ و در نهايت آمار و اطلاعات استخراج شده ازداده‌هاي اوليه را در کنار يکديگر و گسسته ارائه ميکنند.

روش تحليل پوششي داده‌ها از روشهاي ناپارامتريک مي‌باشدکه محدود به يک پارامتر خاص نيست. قدرت اين روش در ادغام پارامتر‌هاي مختلف کارائي و سنجش هم زمان آنها با يکديگر می باشد. بنابر اين با قدرتي بيشتر به تحليل انواع شاخص‌هاي محيطي به صورت همزمان و غير پارامتريک مي‌پردازد.

در مدل‌هاي مختلف کوشش ميشود هر چه بيشتر به واقعيت نزديک‌تر گردید، ولي خود مدل در تضاد با هدف آن می باشد، چنانچه راسل (1923) ميگويد : «تمام منطق سنتي بنا بر عادت، فرض را بر آن ميگذارند که نماد‌هاي دقيقي به کار گرفته شده می باشد. به اين دليل موضوع در مورد اين زندگي خاکي قابل بکارگيري نيست، بلکه فقط براي يک زندگي ماوراء الطبيعه معتبر می باشد». در ادامه جان لوکاسيه ويچ، ماکس بلک، لطفي زاده و ديگران به اين ابهام و چند ارزشي بودن تصریح کردند و مفهوم اوليه «فازي» در 1937 ميلادي شکل گرفت و به سرعت تا کنون درعلوم مختلف سايه افکنده می باشد.

در اين پژوهش نيز جهت نزديکتر شدن به واقعيت، از داده‌هاي فازي در مدل تحليل پوششي داده‌ها بهره گیری شده می باشد.

سابقه‌ي پژوهش در مطالعات ايران:

در پژوهش‌هاي صورت گرفته در زمينه‌ي تحليل‌هاي کلان محيطي به علت ضعف در مدلهاي موجود (عدم جامعيت شاخص‌ها) اکثرا به صورت بخشي و محدود به تجزيه و تحليل تک عاملي پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند شاخص‌هاي مختلف را کنار يکديگر و با بياني مشترک گردآوري کنند. در اين پژوهش سعي مي‌گردد نابترين شاخص‌ها در کنار يکديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و نتايجي با ارزش‌تر ازپژوهش‌هاي بخشي و مقطعي ديگر حاصل گردد.

هم چنين در پژوهش‌هاي صورت گرفته به روش تحليل پوششي داده‌ها اکثرا به تحليل‌هاي داخلي مثل بانک‌ها، بيمه‌ها، مدارس و … بسنده کرده‌اند که در اين پژوهش براي اولين بار به صورت بين‌المللي در صدد تجزيه و تحليل محيط برآمده می باشد؛ و اينکه براي اولين بار به وسيله‌ي تحليل پوششي داده‌هاي فازي به رتبه‌بندي کشورهاي حوزه‌ي سند چشم‌انداز پرداخته می باشد.

عناوين پايان نامه‌هايي که با موضوع تحليل پوششي داده‌هاي فازي نگاشته شده‌اند و تاکنون نمايه شده‌اند عبارتند از: رتبه‌بندي طرحهاي توليد فازي در تحليل پوششي داده‌ها ، ارزيابي عملكرد تامين كنندگان قطعات با بهره گیری از رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي(Fuzzy DEA) ، ارزيابي ميزان كارآيي مديريت‌هاي نواحي شركت توزيع برق فارس با رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي، ارائه روشي براي اندازه‌گيري كارايي سازمانهاي پيچيده با بهره گیری از تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي فازي، ارزيابي عملكرد نيروگاه‌‌هاي كشور با بهره گیری از روشهاي تحليل چندگانه و تحليل پوششي داده‌هاي فازي، ارزيابي عملكرد نيروگاه‌‌هاي كشور با بهره گیری از روشهاي تحليل چندگانه و تحليل پوششي داده‌هاي فازي، بررسي کارآيي واحدهاي تصميم‌گيري توسط تحليل پوششي داده‌هاي فازي با يک مثال کاربردي، رتبه‌بندي شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغيرهاي محيطي بر اساس منطق تحليل پوششي داده‌هاي فازي، طراحي مدلي براي اندازه‌گيري کارائي سرمايه گذاري سازماني در تکنولوژي اطلاعات با بهره گیری از مدل فازي تحليل پوششي داده‌ها مورد:شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.، مقايسه عملکرد شعب بانک با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي عصبي فازي (مورد : بانک تجارت)، ارزيابي عملکرد شعب تامين اجتماعي شهر تهران با بهره گیری از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي و كارت امتيازي متوازن، مدلهاي اوليه و دوگان تحليل پوششي داده‌هاي فازي، ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم‌گيري با بهره گیری از تحليل پوششي داده‌ها و مقايسات فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي مثلثي.[1]

در زمينه‌ي تحليل پوششي داده‌هاي فازي مدل‌هاي فراواني در مجلات بين‌المللي ديده مي‌گردد ولي تعداد بسيار اندکي به صورت کاربردي آنها را اجرا نموده اند. در اين پژوهش سعي مي‌گردد يکي از مدل‌ها را به صورت کاربردي اجرا نماييم.

اهميت و اهداف پژوهش:

اولين گام در سياست گذاري‌هاي کلان کشوري، مشخص بودن هدف و به بيان راهبردي، مشخص بودن چشم‌انداز می باشد. جهت محقق شدن اين امر، بايد محيط به نحو احسن تجزيه و تحليل گردد. روش‌هاي مختلفي جهت شناخت بيشتر محيط در علوم مختلف ارائه شده می باشد. يکي از مهم‌ترين اين روشها تکنيک تحليل پوششي داده‌ها در حيطه‌ي علوم مديريتي و اقتصادي مي‌باشد. در اين روش با تجميعي جامع از شاخص‌هاي مختلف به تجزيه و تحليل گزينه‌هاي تصميم مي‌پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چنانچه در سند چشم‌انداز جايگاهي برجسته براي جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي منطقه ترسيم شده می باشد ابتدائي‌ترين گام جهت تحقق آن مهم، مشخص کردن وضعيت کنوني کشور دربين کشورهاي مختلف منطقه می باشد. هر چه بيان اين مسئله قوي‌تر باشد تحقق آن نيز امکان پذير‌تر خواهد بود.

و در صورت مدلسازي صحيح يکي از کاربردي‌ترين پژوهش‌هاي صورت گرفته در زمينه‌ي تحقق اهداف سندچشم‌انداز و تجزيه و تحليل وضعيت کلان کشوري مي‌باشد.

ﻣﺎيکل ﭘﻮرﺗﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﺎﺑﺖﭘذيري را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده يک ﻣﻠـﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮليد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ. (ﭘﻮرﺗﺮ، 2005)

مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين عوامل جهت حرکت راهبردي، موقعت يابي اوليه و مشخص کردن جايگاه و متمايز کردن نقاط قوت و ضعف و همچنين نقاط فرصت و تهديد در بين رقبا می باشد. ويکي از روشهاي کارا در اين زمينه رتبه‌بندي به وسيله‌ي تحليل پوششي داده‌ها می باشد.

و اما هدف ما، مدلسازي يک الگوي مبتني بر واقعيت (Benchmark) براي شناسايي وضعيت کلان اقتصادي به وسيله‌ي شاخص‌هاي کلان اقتصادي مي‌باشد؛ و اين الگو، جهت دهي عالمانه اي براي ورود به صحنه‌هاي رقابت جهاني ارائه خواهد داد.

اغلب رده‌بندي‌ها تک عاملي مي‌باشند، ولي هدف اصلي ما ارائه‌ي آميخته اي مناسب جهت تحليلي جامع‌تر از وضعيت نسبي اقتصادي کشورمان در بين کشورهاي منطقه مي‌باشد. در صورت موفق بودن در استخراج متغير‌ها ميتوان راهبردي مناسب براي افزايش بهره وري ارائه نمود؛ و جهت رسيدن به بهترين واحد تصميم (مقصود کشورهاي منطقه) راه کارهاي لازم جهت کاهش درون داد‌هاي سيستم اقصادي و يا افزايش ستانده‌هاي سيستم کلان اقتصادي را رائه دهد.

با در نظر داشتن اهميتي که وضعيت آينده‌ي کشورمان در بين کشورهاي منطقه دارد، اين پژوهش درصدد تبيني علمي و مبتني بر واقعيت از وضعيت کشورمان مي‌باشد. از بين روش‌هاي مختلف زيادي که براي بررسي اين مهم به انجام شده می باشد يکي از جديد‌ترين و قويترين روشها، روش تحليل پوششي داده‌هاي فازي مي‌باشد.

از برتريهاي اين روش (که در اين پژوهش از آن بهره گیری خواهد گردید) نسبت به ساير روش‌ها ميتوان به موارد ذيل تصریح نمود:

– داده‌هاي ورودي در اين روش همگي مبتني بر واقعيت بوده و از روش‌هاي ديگر مثل احتمالي بودن داده‌ها و يا پيش بيني تخميني داده‌ها بهره گیری نمي گردد.

– همانند روش‌هاي پارامتريک محدود به يک يا چند پارامتر محدود نيست، بلکه به صورتي جامع و همزمان شاخص‌هاي مختلف کارائي را وارد مدل کرده و مرزهاي کارا را ارائه ميکند.

– فقط شاخص‌هاي گزينه‌هاي تصميم را به صورت مجزي تجزيه و تحليل نميکند بلکه مجمو عه‌هاي نزديک به يک مرز کارا را بايکديگر مقايسه و بهترين واحد کارا را به عنوان الگويي حقيقي جهت ساير گزينه‌هاي تصميم اتنخاب ميکند.

– داده‌هاي ورودي به مدل، از رويکرد پيشرفته‌ي فازي جهت انطباق حد اکثري با واقعيت بهره گیری مي‌کند.

[1] – جهت مطالعه مقالات آماری مراجعه گردد به مقالات همایش های مرتبط مثل همايش ملي تأثیر مديريت راهبردي در تحقق چشم انداز بيست ساله‌ي ج.ا.ا. ، همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404و غیره .هم چنین می توان به دبیر خانه ی مجمع تشخیص مراجعه نمود.

تعداد صفحه : 195

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان