منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان :  مطالعه الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی 

Read More

دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی روشهای پیشگیری از حملات DOS و DDOS در نرم افزارهای دولتی

گرایش : مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :  مطالعه روشهای پیشگیری از حملات DOS  و DDOS  در نرم افزارهای دولتی 

Read More

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات :بررسي و ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري از طريق رسانه سيار

گرایش : تجارت الکترونيک

عنوان : بررسي و ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري  از طريق رسانه سيار 

Read More

دانلود: پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : ارائه مدل e-CRM با رويكرد مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار

گرایش : تجارت الکترونيکي

عنوان : ارائه مدل e-CRM با رويكرد مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار

Read More

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي

گرایش : تجارت الكترونيك

عنوان :  طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي

Read More