جدید: پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

عنوان : بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

دانشگاه مازندران

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

استاد راهنما:

دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه

Read More

فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی اساطیر در خمسه نظامی

عنوان : مطالعه اساطیر در خمسه نظامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی«M.A.»

عنوان:

مطالعه اساطیر در خمسه نظامی

استاد راهنما:

دکتر خانم عسکری

Read More

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان :  مطالعه الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی 

Read More

دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی روشهای پیشگیری از حملات DOS و DDOS در نرم افزارهای دولتی

گرایش : مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :  مطالعه روشهای پیشگیری از حملات DOS  و DDOS  در نرم افزارهای دولتی 

Read More

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات :بررسي و ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري از طريق رسانه سيار

گرایش : تجارت الکترونيک

عنوان : بررسي و ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري  از طريق رسانه سيار 

Read More