دانلود فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی: بررسی پیرنگ در داستان¬های مثنوی معنوی

عنوان : مطالعه پیرنگ در داستان­های مثنوی معنوی

دانشگاه گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه پیرنگ در داستان­های مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دکترمحمدکاظم یوسف­ پور

Read More

فرمت word : پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

عنوان : مطالعه آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M. A. »

عنوان:

مطالعه آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دکتر جلیل نظری

Read More